BG FR US
 ВТУ "Тодор Каблешков"

Кой кой е

Ректор

Име:

ПЕТЪР КОЛЕВ КОЛЕВ

Научно звание:

професор

Степен:

дтн

   
   
   
       

Зам. ректор
по учебната дейност

Име:

РУМЕН КОСТАДИНОВ УЛУЧЕВ

Научно звание:

доцент

Степен:

доктор

Зам. ректор
по научноизследователската и международна дейност

Име:

ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА

Научно звание:

професор

Степен:

доктор

       

Председател
на контролния съвет

Име:

ИВАН АТАНАСОВ КОЛАРОВ

Научно звание:

доцент

Степен:

доктор

Председател
на общото събрание

Име:

РУСКО ХРИСТОВ ВЪЛКОВ

Научно звание:

професор

Степен:

доктор

       

Декан
на факултет ТСТТ

Име:

ВАЛЕНТИН АЛ. НИКОЛОВ

Научно звание:

професор

Степен:

доктор

Декан
на факултет КЕТ

Име:

ИВАН КОСТАДИНОВ МИЛЕНОВ

Научно звание:

професор

Степен:

доктор

       

Декан
на факултет ТМ

Име:

ТОШО ТРИФОНОВ КАЧАУНОВ

Научно звание:

професор

Степен:

доктор

Председател
на студентски съвет

Име:

ПЕЙО ОРФЕЙ ИВАНОВ

Тел.:

(+359 2) 9709-263

e-mail:

student-council@vtu.bg