BG FR US
 Учебни планове

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ

 

БАКАЛАВЪРСКИ ПРОГРАМИ
Специалност/ информация Учебен план/ дисциплини
Форма на обучение
Автомобилна техника (АТ) УП '14 редовно задочно
Железопътна техника (ЖТ) УП '14 редовно задочно
Инженерна логистика и строителна техника (ИЛСТ) УП '14 редовно задочно
Управление на технически системи за екология и логистика (УТСЕЛ) УП '14 редовно задочно
Технология и управление на транспорта (ТУТ) УП '14 редовно задочно
Индустриален мениджмънт (ИМ) УП '14 редовно задочно
Икономика на транспорта (ИТ) УП '14 редовно задочно
Счетоводство и анализ в транспорта (САТ) УП '14 редовно -
Транспортно строителство (ТС) УП '14 редовно задочно
       
Управление на технически системи за екология и логистика (УТСЕЛ) УП '12 редовно задочно
Автомобилна техника (АТ) УП '08 редовно задочно
Железопътна техника (ЖТ) УП '08 редовно задочно
Инженерна логистика и строителна техника (ИЛСТ) УП '08 редовно задочно
Технология и управление на транспорта (ТУТ) УП '05 редовно задочно
Индустриален мениджмънт (ИМ) УП '05 редовно задочно
Икономика на транспорта (ИТ) УП '05 редовно задочно
Комуникационна и осигурителна техника (КОТ) УП '05 редовно задочно
Транспортно строителство (ТС) УП '05 редовно задочно
Електроенергетика и електрообзавеждане (ЕЕ) УП '05 редовно задочно

 

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ
ОКС "магистър" след ОКС "бакалавър" или "магистър"
Специалност/ информация Учебен план/ дисциплини
Форма на обучение
Мрежова и информационна сигурност УП '16 редовно задочно
Надзор и експлоатация на хидротехнически съоръжения УП '15 редовно задочно
Технически надзор и експлоатация на съоръжения с повишена опасност УП '15 редовно задочно
Геотехника и инженерна геология УП '14 - задочно
Инвестиционно проектиране в екологията и логистиката УП '14 редовно задочно
Електроенергетика от възобновяеми енергийни източници УП '14 редовно задочно
Управление на рискови технологични процеси УП '13 редовно задочно
Управление на проекти УП '12 редовно задочно
Електромобили УП '12 редовно задочно
Електромобили (за неспециалисти) УП '12 - задочно
Автомобилна техника УП '12 редовно задочно
Железопътна техника УП '12 редовно задочно
Двигатели с вътрешно горене УП '12 редовно задочно
Икономика на малките и средни предприятия УП '11 редовно задочно
Автотехническа експертиза УП '11 редовно задочно
Технология и управление на транспорта (ТУТ) УП '05 редовно задочно
Инженерна логистика и строителна техника (ИЛСТ) УП '05 редовно задочно
Икономика на транспортната фирма (ИТФ) УП '05 редовно задочно
Транспортен мениджмънт и логистика (ТМЛ) УП '05 редовно задочно
Автоматизирано проектиране в машиностроенето (АПМ) УП '05 редовно задочно
Комуникационна и осигурителна техника (КОТ) УП '05 редовно задочно
Транспортно строителство (ТС) УП '05 редовно задочно
Електроенергетика и електрообзавеждане (ЕЕ) УП '05 редовно задочно
ОКС "магистър" след ОКС "професионален бакалавър"
Специалност/ информация Учебен план/ дисциплини
Форма на обучение
Технология и управление на транспорта (ТУТ) УП '07 - задочно
Транспортна техника (ТТ) УП '07 - задочно
Инженерна логистика и строителна техника (ИЛСТ) УП '08 - задочно
Икономика на транспорта (ИТ) УП '07 - задочно
Комуникационна и осигурителна техника (КОТ) УП '07 - задочно
Транспортно строителство (ТС) УП '07 - задочно
Електроенергетика и електрообзавеждане (ЕЕ) УП '07 - задочно