BG FR US
 ВТУ "Тодор Каблешков"

Учебен комплекс по експлоатация на железопътния транспорт

Учебен комплекс по експлоатация на железопътния транспорт – стопанисва се и се използва съвместно със сдружение „ЖП Моделисти”, с цел възстановяване и реконструкция на съществуващия жп макет в учебен блок №1; популяризиране и разпространение на всякакъв вид идеи, свързани с жп моделизма; обучение на младите транспортни специалисти и подпомагане на творческата им инициатива; развиване на кръжочна дейност в областта на макетирането и жп моделизма; изграждане и експлоатация на съвременен цифров жп макет и др.

Учебният комплекс е разположен на площ от 1600 кв. м., включва осем лабораторни зали с различни видове централизации, в отделни зали е изграден пътнически и разпределителен район с обособени пътническа, възлова, участъкова и посредни гари, разработен е модел на разпределителна гара.

В комплекса има Местоположение по безопасност и надеждност на движението.
За допълнителна информация и контакти: катедра - Технология организация и управление на транспорта.
тел: 9709-462.

« Назад