BG FR US
 ВТУ "Тодор Каблешков"

Студенти

Календар, графици

Учебна 2014/2015г.

Календар и графици за провеждане на сесии и изпити

Учебни планове

Учебни планове за ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър"

Разписание - редовно обучение

Разписание на занятията по групи

Разписание - задочно обучение

Разписание на занятията по групи

Обучение

Стипендии

Стипендии, кандидатстване, кампании

Кредитна система/ЕСНТК

Система за натрупване и трансфер на кредити

Еразъм

Секторна програма „Еразъм”

Полезно

Студентски съвет

Членове на Студентски съвет при ВТУ ”Тодор Каблешков”

Правила и такси

Правила и такси за обучение

Студентски общежития

Настаняване на студенти редовно обучение

Стажове

Стажове за студенти от ВТУ "Т.Каблешков"

Организация

Конкурси МOН

Конкурси от МОМН

Клуб ВТУ

Клуб на випусника на ВТУ "Т.Каблешков"

Кариерен център

Център за кариерно развитие

 

« Назад