BG FR US
 ВТУ "Тодор Каблешков"

СПРАВКА - 2014г.

Конкурсен тест по математика - ОТГОВОРИ 05.04.2014 г.
Конкурсен тест по математика - ОТГОВОРИ 14.06.2014 г.
Конкурсен тест по математика - ОТГОВОРИ 15.07.2014 г.

СПРАВКА - 2013г.

Предварителен тест по математика - ОТГОВОРИ 20.04.2013 г.
Предварителен тест по математика - ОТГОВОРИ 15.06.2013 г.
Конкурсен тест по математика - ОТГОВОРИ 23.07.2013 г.
Конкурсен тест по математика - ОТГОВОРИ 12.09.2013 г.

СПРАВКА - 2012г.

Предварителен тест по математика - ОТГОВОРИ 22.04.2012 г.
Предварителен тест по математика - ОТГОВОРИ 16.06.2012 г.
Конкурсен тест по математика - ОТГОВОРИ 24.07.2012 г.
Конкурсен тест по математика - ОТГОВОРИ 13.09.2012 г.

СПРАВКА - 2011г.

Конкурсен тест по математика - ОТГОВОРИ 26.07.2011г.
Конкурсен тест по математика - ОТГОВОРИ 11.08.2011г.
Предварителен тест по математика - ОТГОВОРИ 18.06.2011г.
Справка за минимални и максимални балове 2011г.

СПРАВКА - 2010г.

Конкурсен тест по математика - ОТГОВОРИ 12.08.2010г.
Конкурсен тест по математика - ОТГОВОРИ 27.07.2010г.
Предварителен тест по математика - ОТГОВОРИ 19.06.2010г.
Справка за минимални и максимални балове 2010г.