BG FR US
 ВТУ "Тодор Каблешков"

Spa-Road - Дейности за превенция на стреса на професионалните шофьори и служители в малките и средни предприятия

Spa-Road (абревиатура на Stress Prevention Activities for Road Transport Drivers and SME – Дейности за превенция на стреса на професионалните шофьори и служители в малките и средни предприятия), е европейски проект с индентификационен номер 2010-1-ES1-LEO05-21000 за трансвер на иновации, одобрен от Испанската агенция за продължаващо обучение в рамките на програмата „Леонардо да Винчи”. Проектът се разработва от седем организации от различни европейски страни. Ръководител на проекта е Federation of Transport, Communications and Sea workers´ General Union of Castile -Leon (TCM UGT CyL), а Висшето транспортно училище е партньор. Целта на проекта SPA-ROAD е да спомогне за намаляване на стреса на шофьорите на товари и пътници и на заетите в малките и средни предприятия от транспортния сектор с оглед подобряване на безопасността на движението в Европа. За изпълнение на целите ще бъде създадена информационна среда за обучение на основата на web 2.0 технологии. Основните задачи на проекта SPA-ROAD се състоят в: • Предотвратяване и борба със стреса на водачи в автомобилния транспорт на товари и пътници и на работниците от малките и средни предприятия с цел подобряване на тяхното здраве и за подобряване на безопасността на движението по пътищата в Европа. • Насърчаване на ефективното оценяване на риска и превенция на стреса на работното место. • Подобряване на информираността относно значението на дейности за предотвратяване на стреса. Целева група на проекта са професионалните шофьори и работниците в малките и средни предприятия от транспортния сектор. Допълнително продуктите от проекта Spa-Road може да са полезни и за: • малките и средни предприятия в транспортния сектор • професионалните организации и съюзи, работещи в този сектор • центрове за обучение на професионални шофьори • социални служби • държавни организации Ще бъдат разработени следните крайни продукти: • Доклад за съществуващото обучение за превенция на стреса в транспортния сектор (на английски език). • Учебно съдържание и платформа за електронно обучение (на английски, испански, немски, френски, гръцки, унгарски и български езици). Интернет страница на проекта се предвижда да бъде създадена на адрес www.portare.org (на английски, испански, немски, френски, гръцки, унгарски и български езици).

« Назад