BG FR US
 ВТУ "Тодор Каблешков"

Стипендии

СТАРТ 10 май 2016 г.: Кампания по КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА СТИПЕНДИИ ПО ПРОЕКТ “СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ”, ОСЪЩЕСТВЯВАН С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОП „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕСФ И ЕФРР ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2015 – 2016 ГОДИНА

СПРАВКА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА СТИПЕНДИИТЕ ЗА УСПЕХ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2015-2016 ГОДИНА

СПРАВКА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА СТИПЕНДИИ ЗА СПЕЦИАЛНИ ПОСТИЖЕНИЯ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2015-2016 ГОДИНА

 

Кандидатстване: http://eurostipendii.mon.bg

На 21.06.2016 г. е публикувано класирането за стипендиите за успех и за специални постижения за летен семестър на учебната 2015/2016 година в интернет страницата на Проекта: http://eurostipendii.mon.bg

СТУДЕНТИ, КЛАСИРАНИ ЗА СТИПЕДИЯ ЗА УСПЕХ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА

СТУДЕНТИ, КЛАСИРАНИ ЗА СТИПЕНДИЯ ЗА СПЕЦИАЛНИ ПОСТИЖЕНИЯ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА

Стипендии за успех и специални стипендии за летен семестър на учебната 2015/2016 година

АРХИВ 2015 г.: Кампания по кандидатстване за СТИПЕНДИИ ЗА УСПЕХ И СПЕЦИАЛНИ СТИПЕНДИИ за зимен семестър на учебната 2015/2016 година по проект BG051РО001-4.2.06 „Студентски стипендии”, съфинансиран от ЕСФ по ОП „Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013 година”

На 01.12.2015 г. е публикувано класирането за стипендиите за успех и за специалните стипендии за зимен семестър на учебната 2015/2016 година в интернет страницата на Проекта: http://eurostipendii.mon.bg

График за провеждане на кампания за кандидатстване за стипендии за успех и специални стипендии за зимен семестър на учебната 2015/2016 година

Стипендии за успех и специални стипендии за зимен семестър на учебната 2015/2016 година

Кандидатстване: http://eurostipendii.mon.bg/

Служебна бележка за специални стипендии: Бланка; Образец

АРХИВ 2014 г. : Кампания по кандидатстване за СТИПЕНДИИ ЗА УСПЕХ И СПЕЦИАЛНИ СТИПЕНДИИ за зимен семестър на учебната 2014/2015 г. по проект BG051PO001-4.2.06 „Студентски стипендии”, съфинансиран от ЕСФ по ОП „Развитие на човешките ресурси”

АРХИВ 2013-2014: СТАРТ 01 април 2014 г. : Кампания по кандидатстване за СТИПЕНДИИ ЗА УСПЕХ И СПЕЦИАЛНИ СТИПЕНДИИ за летен семестър на учебната 2013/2014 г. по проект BG051PO001-4.2.06 „Студентски стипендии”, съфинансиран от ЕСФ по ОП „Развитие на човешките ресурси”

АРХИВ 2013-2014: СТАРТ - 09.12.2013.: Кампания по кандидатстване за СТИПЕНДИИ ЗА УСПЕХ И СПЕЦИАЛНИ СТИПЕНДИИ за зимен семестър на учебната 2013/2014 година по проект BG051PO001-4.2.06 „Студентски стипендии”, съфинансиран от ЕСФ по ОП „Развитие на човешките ресурси”

АРХИВ 2012-2013:
Кампания по кандидатстване за СТИПЕНДИИ ЗА УСПЕХ И СПЕЦИАЛНИ СТИПЕНДИИ за летен семестър на учебната 2012/2013 г. по проект BG051PO001-4.2.06 „Студентски стипендии”, съфинансиран от ЕСФ по ОП „Развитие на човешките ресурси”

АРХИВ: Кампания по кандидатстване за СТИПЕНДИИ ЗА УСПЕХ И СПЕЦИАЛНИ СТИПЕНДИИ за зимен семестър на учебната 2012/2013 г. по проект BG051PO001-4.2.06 „Студентски стипендии”, съфинансиран от ЕСФ по ОП „Развитие на човешките ресурси”

АРХИВ: Кампания по кандидатстване за ЕВРОСТИПЕНДИИ И НАГРАДИ за зимен семестър на учебната 2011/2012 г.

АРХИВ: Кампания по кандидатстване за ЕВРОСТИПЕНДИИ И НАГРАДИ за зимен и летен семестър на учебната 2010/2011 г.

Служебна бележка за награди: Бланка; Образец

АРХИВ: Кампания по кандидатстване за ЕВРОСТИПЕНДИИ И НАГРАДИ за летния семестър на учебната 2009/2010 г.