BG FR US
 ВТУ "Тодор Каблешков"

RiFLE – ПЪРВИЯТ ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА "ЕРАЗЪМ" С УЧАСТИЕТО НА ЕКИП ОТ ВТУ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"

Проектът RiFLE (Разработване на учебен план по товарен железопътен транспорт и логистика) е един от най-новите проекти за РАЗРАБОТВАНЕ НА УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ, финансирани по програмата „Учене през целия живот"/програма „Еразъм" на Европейската комисия. Проектът стартира на 1 октомври 2010 г. и ще продължи три години.

Целта на проекта RiFLE е да създаде учебна програма по „Товарен железопътен транспорт и логистика" за пълен цикъл на обучение чрез използване на новаторски мултидисциплинарен подход и инструменти за моделиране на учебния план. Задачата е да се разработят магистърски курсове, които да се преподават на английски език в участващите институции като отделни, но взаимно свързани университетски програми. Подходът е насочен към анализиране, подобряване и приспособяване на съществуващите курсове в партньорските университети в съответствие със съвременните постижения и изисквания в областта на товарния железопътен транспорт и логистика.

Иновативната идея на този проект се изразява в това, че разработените курсове ще се предлагат в четирите участващи институции и ще бъдат съвместими, което позволява студентите да се обучават по някои модули в друг от партньорските университети. Екипът на проекта ще проучи също и възможностите за създаване на съвместна магистърска програма и издаването на съвместни дипломи за магистърска степен от обучаващите университети. Първите две години на проекта представляват етап на разработване, след което ще бъде оценена приложимостта на разработения учебен план - прилагане на подхода само за съвместими модули или въвеждането на обща магистърска програма.

Координатор на проекта е Университетът в Нюкасъл (Обединено кралство), представляван от центъра NewRail. Партньорските университети са Университетът "Ла Сапиенца", Рим (Италия), Висшето транспортно училище "Тодор Каблешков" (България) и Университетът за приложни науки в Инголщат (Германия).

Участниците от ВТУ „Тодор Каблешков” са преподаватели в катедра „Технология, организация и управление на транспорта”. Екипът под ръководството на доц. д-р инж. Кирил Карагьозов включва петима членове: доц. д-р инж. Тодор Размов и главните асистенти Мирена Тодорова, Златин Трендафилов, Андрей Борисов и д-р Анна Джалева-Чонкова (контактно лице).

 

Назад