BG FR US
 ВТУ "Тодор Каблешков"

Годишни доклади


Годишен доклад 2005/2006г.


Годишен доклад 2007/2008г.


Отчет 2000/2008г.


Годишен доклад 2008/2009г.

 

Годишен доклад 2009/2010г.


Годишен доклад 2010/2011г.


Годишен доклад 2011/2012г.


Годишен доклад 2012/2013г.

 


Годишен доклад 2013/2014г.


Годишен доклад 2014/2015г. - ПРОЕКТ