BG FR US
 ВТУ "Тодор Каблешков"

Разписание на занятията на студенти редовно обучение за ОКС "Бакалавър"
- зимен семестър 2015/2016 г.

Специалност 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс
Автомобилна техника(АТ) уч.група 1711
уч.група 1711 практика
уч.група 1721 уч.група 1731 уч.група 1741
Железопътна техника (ЖТ) уч.група 1111
уч.група 1111 практика
уч.група 1121 уч.група 1131 -
Технология и управление на транспорта (ТУТ) уч.група 1211
уч.група 1211 практика
уч.група 1221 уч.група 1231 уч.група 1241
Индустриален мениджмънт (ИМ) уч.група 1311
уч.група 1311 практика
уч.група 1321 уч.група 1331 уч.група 1341
Инженерна логистика и строителна техника (ИЛСТ) уч.група 1611
уч.група 1611 практика
уч.група 1621 уч.група 1631 -
Управление на технически системи за екология и логистика - - - -
Икономика на транспорта (ИТ) уч.група 1911 уч.група 1921
уч.група 1922
уч.група 1931
уч.група 1932
уч.група 1941
уч.група 1942
Счетоводство и анализ в транспорта (САТ) уч.група 19911 уч.група 19921 - -
Транспортно строителство (ТС) уч.група 1411 уч.група 1421 уч.група 1431 уч.група 1441
Комуникационна и осигурителна техника (КОТ) уч.група 1511 уч.група 1521 уч.група 1531 уч.група 1541
Електроенергетика и електрообзавеждане (ЕЕ) уч.група 1811 уч.група 1821 уч.група 1831 уч.група 1841
СПОРТ - - -

 

« Назад