BG FR US
 ПРОЦЕДУРИ ЗА ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИИ

ПРОЦЕДУРИ ЗА ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИИ

ОБРАЗОВАТЕЛНА И НАУЧНА СТЕПЕН "ДОКТОР"

***

 

Дисертант: маг. инж. Николай Соколов Додев

 1. По научна специалност:
  Подвижен железопътен състав и теглителна сила на влаковете

 2. Област на висше образование:
  5. „Технически науки”

 3. Професионално направление:
  5.1.Машинно инженерство

 4. Tема на дисертационния труд:
  "Изследване и оптимизация на ресорно окачване на метровлакове"

 5. ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА:
  15.02.2016 г. от 12.00 ч. в зала 3204 на ВТУ "Тодор Каблешков"

***

 

Дисертант: маг. Маргарита Иванова Данчева

 1. По научна специалност:
  Икономика и управление на транспорта

 2. Област на висше образование:
  3. „Социални, стопански и правни науки”

 3. Професионално направление:
  3.8. Икономика

 4. Tема на дисертационния труд:
  "Маркетингов подход за осигуряване на конкурентоспособността на висшето училище"

 5. ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА:
  27.04.2016 г. от 14.00 ч. в зала 5103 на ВТУ "Тодор Каблешков"

***

Дисертант: маг.инж.Теодора Младенова Иванова

 1. По научна специалност:
  Механизация и автоматизация на товарно-разтоварните работи

 2. Област на висше образование:
  5.Технически науки

 3. Професионално направление:
  5.1 Машинно инженерство

 4. Tема на дисертационния труд:
  " Оптимизиране на товаро-разтоварните и складови процеси и системи чрез съвременни информационно-управляващи технологии""

 5. ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА:
  12.07.2016 г. от 11.00 ч. в зала 5103 на ВТУ "Тодор Каблешков"

***

Дисертант: маг. инж. Илка Радославова Стефанова

 1. По научна специалност:
  "Теоретични основи на комуникационната техника"

 2. Област на висше образование:
  5.Технически науки

 3. Професионално направление:
  5.3."Комуникационна и компютърна техника"

 4. Tема на дисертационния труд:
  "Формиране и съгласуване на цифрови носещи и сигнали на Уолш с комуникационни канали"
 5.  


  ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА:
  27.09.2016 г. от 11.00 ч. в зала 5103 на ВТУ "Тодор Каблешков"

***

Дисертант: маг. инж. Галин Иванов Банков

 1. По научна специалност:
  " Електроснабдяване и електрообзавеждане в транспорта"

 2. Област на висше образование:
  5.Технически науки

 3. Професионално направление:
  5.2.Електротехника, електроника и автоматика

 4. Tема на дисертационния труд:
  "Изследване и анализ на възможностите за внедряване на електробуси в автобусния транспорт"

 5. ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА:
  20.09.2016 г. от 14.30 ч. в зала 5103 на ВТУ "Тодор Каблешков"

   

  ***

Дисертант: Иван Васков Петков

 1. По научна специалност:
  " Икономика и управление на транспорта"

 2. Област на висше образование:
  3.Социални, стопански и правни науки

 3. Професионално направление:
  3.8.Икономика

 4. Tема на дисертационния труд:
  "Циклични колебания в икономиката и либерализацията на транспортния пазар в Европейския съюз"

 5. ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА:
  10.08.2016 г. от 11.00 ч. в зала 5103 на ВТУ "Тодор Каблешков"

   

  ***

НАУЧНА СТЕПЕН "ДОКТОР НА НАУКИТЕ"

Дисертант: проф. д-р Галина Петкова Чернева


 1. По научна специалност:
  "Теоретична електротехника"

 2. Област на висше образование:
  5. "Технически науки"

 3. Професионално направление:
  5.2. "Електротехника, електроника и автоматика"

 4. Tема на дисертационния труд:
  "Идентификация и управление на хаотични процеси с приложение в електронните комуникации"

 5. ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА:
  01.06.2016 г. от 11.00 часа в зала 5103 на ВТУ "Тодор Каблешков"

 

***

Дисертант: доц. д-р инж. Мариан Николов Мутафчиев


 1. Област на висше образование:
  5. "Технически науки"

 2. Професионално направление:
  5.1."Машинно инженерство"

 3. Tема на дисертационния труд:
  "Математично моделиране на процесите, протичащи в цевните оръжия и топлинните двигатели"

***

« Назад