BG FR US
 ВТУ "Тодор Каблешков"

Председател на Студентски съвет

Име: ДИМИТЪР МУНИН
   
Тел.: (+359 2) 9709-263
e-mail:

student-council@vtu.bg

   
     

Образование:

     
  • Средно образование:
  • Студент: 3 курс, ОКС “бакалавър”, специалност “Транспортно строителство"
     
 
» Назад