BG FR US
 ВТУ "Тодор Каблешков"

Издателско-полиграфическата база ВТУ "Тодор Каблешков" София

Издателско-полиграфическата база към ВТУ "Тодор Каблешков" разполага с всички технически ресурси, необходими за изработване на високо качествена полиграфическа продукция. От първоначалната идея, през прецизна компютърна обработка и качествено отпечатване до крайните довършителни процедури. Издателско-полиграфическата база разполага със съвременна печатна техника:
- печатни машини HEIDELBERS-Spidmaster, GTO
- сгъвачна машина MBO;
- книговезки нож POLAR 78.

Издания 2013г.

Издания 2012г.

Издания 2011г.

Издания 2010г.

Издания 2009г.

За справки и контакти: 02/ 9709-389 Вяра Богданова , GSM: 0888 7075 21

« Назад