BG FR US
 ВТУ "Тодор Каблешков"

Полезни връзки

http://www.bdz.bg - БДЖ
http://www.rail-infra.bg/cms/opencms/menu/bg/ - НК"ЖИ"
http://www.brc-bg.com - БЖК
http://www.auf.org - Agence universitaire de la Francophonie

http://www.mon.bg/ - Министерство на образованието и науката
http://www.mtitc.government.bg - Министерство на транспорта, иформационните технологии и съобщенията
http://vip1.vtu.bg - Сайт на випуск`84 - първи висш
http://vtu-tk.sosforum.net/forum - ФОРУМ НА ВТУ

Намерете ни във Фейсбук