BG FR US
 ВТУ "Тодор Каблешков"

Библиотека

Издания 2013г.

Издания 2012г.

Издания 2011г.

Издания 2010г.

Издания 2009г.

Издания 2008г.

Издания 2007г.

Библиотечна информационна база, разполага с пет фонда:

- читалня (основен фонд);
- учебна литература;
- редовно обучение;
- задочно обучение;
- фонд - дарение на Министерството на транспорта.

В тези фондове се събират, съхраняват и предоставят за ползване над 50 000 тома научна, учебна, справочна и художествена литература, която пълноценно осигурява учебната, научноизследователска и възпитателна дейност. Библиотеката обслужва около 1300 читателя.За контакти: отговорник на библиотечно-информационната база - тел.: 02/ 9709-214.

В Библиотеката на ВТУ "Тодор Каблешков" може да бъде закупена учебна литература, издадена в печатницата на университета и се предлагат копирни услуги срещу заплащане.

 

« Назад