BG FR US
 ВТУ "Тодор Каблешков"

Лекционни зали

Зала "Жотев" - лекционна зала в учебен корпус 2 с капацитет 63 места

Лекционна зала учебен корпус 3 - 3105 капацитет 44 места

Лекционна зала учебен корпус 2 - 2202 капацитет 70 места

Лекционна и видео зала /видео зала към ЦИД/ - 87 места корпус Библиотека - 6201

Зала "Автоматизирани системи за обработка на икономическата информация - 2" учебен корпус 1

« Назад