BG FR US
 ВТУ "Тодор Каблешков"

Учебни работилници

Във ВТУ "Т.Каблешков" съществува материално-техническа база, в която студентите провеждат лабораторни и практически занятия в следните направления: -леене на металите;
-заваряване;
-шлосерство;
-стругарство;
-металорежещи машини и технология на машиностроенето;
-термообработка;
-пластични деформация.

В лабораторията по "Термична обработка" се прилагат следните технологии:
-обемно и повърхностно закаляване;
-закаляване с използване на солни вани;
-отвръщане и отгряване на машиностроителните детайли и инструменти.

В лабораториите по "Стругарство" и "Металорежещи машини и технология на машиностроенето" се прилагат технологии за механична обработка на ротационни и призматични машиностроителни детайли -струговане, разстъргване, пробиване, фрезоване и др. за контакти - катедра.

« Назад