BG FR US
 ВТУ "Тодор Каблешков"

Лаборатории

 1. Микро-компютърни системи
  • Автоматично регулиране движението на влаковете
  • Електрически гарови централизации
  • Терминална и офис техника
  • Комутационна, мултиплексна и кабелна техника
  • Основи на осигурителната техника
  • Радиокомуникации
  • Основи на цифровата и микропроцесорна техника
  • Електрически и електронни измервателни устройства
 2. Електроснабдяване и електрообзавеждане на транспорта
  • Тягови електрически машини, апарати и преобразуватели
  • Практическо обучение и психо-физически изследвания на машиниста на електрическия локомотив
  • Практическо обучение и психофизически изследвания на машиниста на електрически локомотиви
  • Техника на високите напрежения
  • Системи за управление на ЕПС
  • Електрически машини и апарати
  • Алтернативни източници на енергия и микропроцесорно управление на електрозадвижванията
  • Автоматизирано проектиране на електроенергийни системи и процеси
 3. Електрообзавеждане и системи за управление на дизелови локомотиви
  • Лаборатория "Инженерен експеримент"
  • Изпитване и диагностика на ДВГ
  • Влакови спирачки
  • Системи на вагоните
 4. Геодезия
  • Железен път
  • Строителни материали
  • Земна механика
  • Тунели и метрополитени
 5. Подемно-транспортни машини
  • Метални конструкции на пътни и строителни машини
  • Изпитване на кранови спирачки
  • Железопътни строителни машини
  • Машини за непрекъснат транспорт
  • Хидро и пневмо задвижване на подемно-транспортни, пътни и строителни машини
  • Механизация и автоматизация на товаро-разтоварните и складови работи
 6. Университетска лаборатория за активно обучение
  • Лаборатория по механика
  • Теоретична механика и съпромат
 7. Машинни елементи
  • Взаимозаменяемост, стандартизация и технически изследвания
  • Металография
  • Рентгеноструктурен анализ
  • Механични изпитвания
  • Химия
  • Физика

« Назад