BG FR US
 ВТУ "Тодор Каблешков"

Председател на Контролния съвет

Име: ИВАН АТАНАСОВ КОЛАРОВ
Научно звание: доцент
Научна степен:

доктор

Тел./Факс: (+359 2)9709-430
e-mail:

ikolarov@vtu.bg

   
     

Образование и академично израстване:

     
  • преподавател във ВТУ "Т.Каблешков" - 1987г., доцент;
  • доктор "Безразрушителен контрол на пресови съединения в транспортното машиностроене", 1995-2000г.
     

Основни лекционни курсове:

 

 

Професионално развитие:

от 20.11.2012 г.: Председател на Контролния съвет на ВТУ "Тодор Каблешков" - София

 

Интереси:

 

Участник и национален отговорник на 12 международни проекти в рамките на програмата за развитие на професионалното обучение "ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ". Лектор на курс по компютърна регистрация на физикомеханични величини на група испански студенти.
Конструиране и параметричен анализ чрез CAD.

 
» Назад