BG FR US
 ВТУ "Тодор Каблешков"

"Изследователска лаборатория по програмиране на JAVA"

В катедра “Съобщителна и осигурителна техника и системи” при ВТУ “Т. Каблешков” е създадена и функционира специализирана лаборатория по “Програмиране на Java”. Същата представлява сървърен комплекс на фирма “SUN Microsystems” с 14 работни места и пълен софтуерен комплект за обучение и научноизследователска работа с различни приложения. В лабораторията се извършва специализирано обучение по различни специалности в областта на телекомуникациите по ОКС “бакалавър”, “магистър” и “доктор”. Същата предоставя отлични възможности за подготовка и развитие на млади специалисти в областта на телекомуникациите. Понастоящем в България има само още два такива професионални лабораторни комплекса. В лабораторията може да се извършва обучение и на специалисти от други ведомства и организации чрез провеждане на специализирани курсове. За контакти: Р-л катедра “СОТС”, доц. д-р Е. Иванов, тел. 02/9709426, e-mail: cotc@vtu.bg;

« Назад