BG FR US
 ВТУ "Тодор Каблешков"

ПРОЕКТ Инфраструктура на градския обществен транспорт – социални и психологически аспекти

Колективът от ВТУ "Т.Каблешков"С подкрепата на ASO, екип от преподаватели от ВТУ “Т. Каблешков” участва в проект “Инфраструктура на градския обществен транспорт – социални и психологически аспекти”. Участници в проекта са Университетът в гр. Пардубице, Чехия, Технически университет, Виена, Австрия и Висше транспортно училище “Т. Каблешков”, София. Ръководител на екипа от българска страна е доц. д-р инж. Детелин Василев – декан на Факултет транспортна инфраструктура, а членове са проф. дик Петко Аврамов – ръководител на катедра “Икономика и счетоводство в транспорта”, инж. Антоанета Георгиева – кмет на гр. Перник, гл. ас. Даниела Тодорова – катедра “Икономика и счетоводство в транспорта”, Илияна Гьорева – експерт по транспорта в община Перник. Основната задача, която си поставят екипите, е да се разгледат социалните и психологически проблеми, възникващи при реализиране на градските пътнически превози. Поставената задача се решава, като се изучава и обменя опитът на предприятията за градски обществен транспорт в градовете Пардубице, Чехия и Перник, България. Във връзка с реализирането на проекта на 25.11.2005 г. в гр. Пардубице се проведе workshop, където бе обменен опитът на отделните екипи, участници в проекта и бяха направени препоръки за повишаване безопасността и сигурността на масовите градски превози, като се защитят социалните привилегии на пътниците. На срещата се набелязаха теми, по които да продължи и задълбочи сътрудничеството между трите международни екипа.

Назад