BG FR US
 ВТУ "Тодор Каблешков"

За контакти

ВТУ "Тодор Каблешков"

София, 1574, ул. "Гео Милев" 158
 

доц. д-р Даниела Тодорова
зам.-главен редактор

Тел.: 02 9709 335

e-mail: dtodorova@vtu.bg

 

Вера Григорова
технически секретар

Тел: 02 9709 240

e-mail: office@vtu.bg