BG FR US
 ВТУ "Тодор Каблешков"

КЛУБ НА ВИПУСНИКА НА ВТУ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"

Последно регистрирани:
- Милчо Данчев - СБДПЛББ - РОМАН ЕООД
- Веселин Василев - Пътно управление Ямбол
- Григорий Матеосян - ДП "НКЖИ" - Русе

Инициатива за създаване на Клуб на випускниците на ВТУ ”Тодор Каблешков”

Представяне на клуба

РЕГИСТРАЦИЯ В КЛУБ НА ВТУ:

За контакти: club_vtu@vtu.bg;
Телефони за повече информация: (02) 9709-482

 

Име, презиме, фамилия *

Година на завършване *

Специалност *

Образователно-квалификационна степен *

Месторабота *

Длъжност *

Адрес за кореспонденция *

Телефон *

е-mail *


* - задължителни полета