BG FR US
 ВТУ "Тодор Каблешков"

АВТОПАРК

Висшето транспортно училище разполага със собствен автопарк, с който се осигуряват пътуванията по време на учебния процес и практиката на студентите. При изключително добри условия тези автомобили могат да бъдат използвани и при организирането на вашите прояви - за пътувания до забележителности и курорти в цялата страна. Бланка: Заявка за ползване на транспортни средства телефон: (02) 9709-334; e-mail: gergov@vtu.bg

« Назад