BG FR US
 ВТУ "Тодор Каблешков"

Календар 2016/2017г.

 

График на учебния процес за студенти
РЕДОВНО
ОБУЧЕНИЕ

ДАТА  

График на учебния процес за студенти
ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

ДАТА
Начало на учебната година 19.09.2016   Начало на учебната година 26.09.2016
Зимен семестър 19.09.2016 - 13.01.2017   Зимен семестър 1 етап 26.09.2016 -15.10.2016
Коледна ваканция 26.12.2016 - 06.01.2017   Зимен семестър 2 етап 17.10.2016 - 05.11.2016
Редовна сесия 16.01.2017 - 10.02.2017   Редовна сесия 1 етап 14.11.2016 - 02.12.2016
Поправителна зимна сесия 13.02.2017 - 17.02.2017   Редовна сесия 2 етап 05.12.2016 - 22.12.2016
Летен семестър 20.02.2017 - 02.06.2017   Поправителна зимна сесия 09.01.2017 - 13.01.2017
Редовна сесия 05.06.2017 - 30.06.2017   Летен семестър 1 етап 27.03.2017 - 13.04.2017
Поправителна лятна сесия 03.07.2017 - 07.07.2017   Летен семестър 2 етап 24.04.2017 - 13.05.2017
Учебна практика/ Производствена практика/ Държавни изпити По график на специалността и Факултета   Редовна сесия 1 етап 22.05.2017 - 09.06.2017
Държавен изпит за специалности: КОТ и ТС 04.09.2017 - 05.09.2017   Редовна сесия 2 етап

12.06.2017 - 30.06.2017
Държавен изпит за всички други специалности 31.07.2017 - 04.08.2017   Поправителна лятна сесия 03.07.2017 - 07.07.2017
      Разработка на дипломна работа 1 етап 26.09.2016 - 20.01.2017
      Разработка на дипломна работа 2 етап 13.02.2017 - 26.05.2017
      Зашита на дипломна работа 1 етап 20.02.2017 - 28.02.2017
      Зашита на дипломна работа 2 етап 19.06.2017 - 30.06.2017
Ликвидационна сесия 04.09.2017 - 13.09.2017

 

 

График на учебния процес за учебната 2016/2017 г.
 
Правила за изготвяне на дипломи за завършена ОКС "магистър"

Пътеводител на първокурсника

 

Такси за обучение за учебната 2016/2017 г.

Заповед на ректора на ВТУ „Т. Каблешков” – София, относно определяне на такси за обучение и административни услуги във ВТУ „Т. Каблешков” – София за учебната 2016/2017 г.
 
Информация, относно заплащане на семестриални такси по банков път.
 

Разписание на занятията за учебната 2016/2017г.

Разписание на занятията на студенти за 2016/2017 г.
 
 

Изпитни сесии за учебната 2016/2017: Редовно обучение

 

Изпитни сесии за учебната 2016/2017: Задочно обучение