BG FR US
 ВТУ "Тодор Каблешков"

CAD/CAE/CAM системи

Система за оперативно диспечерско управление SCADA

Системата ДИСИМ-2000 представлява SCADA система, обектно ориентирана, работеща в реално време, предназначена за управление на технологични процеси, базирана на клиент сървър архитектура. Тя работи под управлението на сложна софтуерна (програмна) структура.

« Назад