BG FR US
 ВТУ "Тодор Каблешков"

БЪЛГАРО-СЛОВАШКИ СЪВМЕСТЕН ПРОЕКТ ЗА СОЦИАЛНИТЕ АСПЕКТИ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА НА МАСОВИЯ ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ

Научноизследователският проект "Социални аспекти на масовия градски транспорт" се осъществява в рамките на конкурса «Двустранно сътрудничество» –България и Словакия. Партньори в проекта са Висшето транспортно училище «Тодор Каблешков» и Факултета по специално инженерство при Жилинския университет, между които съществуват традиционни връзки в областта на обучението и научните изследвания. Българският екип включва доц. д-р инж. Детелин Василев, доц. д-р Емил Железов и гл.ас. Даниела Тодорова, а словашкият – проф. д-р инж. Ладислав Шимак, доц. д-р инж. Ладислав Новак, проф. д-р инж. Милослав Сейдъл, доц. д-р инж. Иржи Хорачек. В проекта се разглеждат и анализират основните проблеми на масовите градски пътнически превози за двете държави, като целта е да се откроят позитивните и негативните тенденции. В резултат на изследването ще бъде изграден икономически инструментариум, чрез който ще се измерва качеството на транспортното обслужване на населението с градски транспорт.

« Назад