BG FR US
 ВТУ "Тодор Каблешков"

Аула

На 15.09.2008 г. Г-н Петър Мутафчиев откри и най-новата придобивка на ВТУ "Т. Каблешков"– аулата, която ще допринесе за още по-доброто обезпечаване на учебния процес и ще съдейства за успешното реализиране на научноизследователската дейност. Аулата е с капацитет 200 места и е обзаведена с най-модерна аудио-визуална техника.

« Назад