BG FR US
КОМПЛЕКС ВТУ
 ВТУ "Тодор Каблешков"

Публична лекция

По покана на ръководството на ВТУ „Тодор Каблешков”, на 24. 10. 2016 г./понеделник/, от 14.00 ч., в Аулата, г-н Емил Върбанов – главен експерт от Национален фонд „Култура”, ще изнесе публична лекция и презентация на тема „150 години от живота по релсите, паметта на историята” . Събитието е посветено на 150 години от създаването на първата железопътна линия в България Русе – Варна.
Поканват се всички преподаватели, студенти и служители на ВТУ „Тодор Каблешков” да уважат с присъствието си лекцията.

Г-н Емил Върбанов от 2013 г. развива визия за нови културни политики за интелигентен растеж и включването им в симулативни модели за управление на отговорни територии. От 2005г. методически консултира обсъждането и инициирането на местни модели на публични регионални културни политики, като стратегически хоризонтални ресурси. През 2008г. редактира изданието: „Нов подход за разработване на регионални културни политики и превръщането на КИН във фактор за развитие” по Програма “Обществен форум за КИН”. Автор е на книгата: „Европа, култура и реалност: Съветът на Европа и България”, изд. на Съвет на Европа-София, 1998г. и на поредица от актуална проектни стратегически документи. Съавтор е на изданието „Кой кой е българската политика ?„ 1989г. Има над 40 публикации в българската и френска преса. Сътрудничи с национални, регионални, местни и международни структури и академични среди. Завършва средно образование в лицей “Молиер”- Париж. Има висше образование по „Социология” от СУ “Св. Климент Охридски”, по „Международни отношения” от Европейския институт по международни отношения в Ница, по „Европейска култура и цивилизации” от Европейския университетски център в Нанси, по „Информация и комуникация на организациите и предприятията” от Университета Нанси 2, Франция. През 2015г. участва с творчески проект по Програма “Одисея” на Европейската мрежа на Културните центрове за срещи към М- во на културата и комуникациите на Р. Франция за разширяване на мрежата от творчески резиденции към България. Има професионални стажове по: “Международно сътрудничество и управление на проекти” в цикъл по публична администрация /CISAP/ на Националното училище по администрация /ENA/ към Министър председателя на Р.Франция;“ Администриране на културни политики” в Националната обсерватория за културни политики в Гренобъл; в Главна Дирекция “Информация, комуникация и аудиовизия”, отдел “Външна информация” на ЕК; в Главна Дирекция за политически изследвания в ЕП в Брюксел (Отдел за връзки със Страните от ЦЮЕ). Завеждал е библиотеката на Френския културен институт, и е координатор, съветник и експерт в множество европейски проекти.