BG FR US
КОМПЛЕКС ВТУ
 ВТУ "Тодор Каблешков"

Връчване на дипломи за хабилитация

На 14. 10. 2016 г. от 14.00 ч. в зала 5103 официално ще бъде връчен диплом за хабилитация "Доцент на ВТУ "Тодор Каблешков" на доц. д-р Юлия Варадинова. Тя ще изнесе публична лекция на тема "Поведение на пътниците и сегментиране на пътуванията със сухоземен транспорт".

На 14. 10. 2016 г. от 15.00 ч в зала 5103 официално ще бъде връчен диплом за хабилитация "Доцент на ВТУ "Тодор Каблешков" на доц. д-р Андрей Борисов. Той ще изнесе публична лекция на тема "Основни технологични параметри при взаимодействие между видовете транспорт и въздействието им върху работата на логистичните вериги".