BG FR US
КОМПЛЕКС ВТУ
 ВТУ "Тодор Каблешков"

Кандидатстудентска кампания 2016

 

КЛАСИРАНЕ МАГИСТРИ


КЛАСИРАНЕВТУ "Т.Каблешков" обявява прием на студенти за обучение по специалността "Мрежова информационна сигурност" за ОКС "магистър" до 07.10.2016 г.

ВТУ "Т.Каблешков" обявява ограничен брой свободни места за редовно и задочно обучение за ОКС "бакалавър".

Приемът на студенти в ОКС "бакалавър" през 2016 г. е чрез:
Държавен зрелостен изпит по:
1. Български език и литература; (за всички специалности и форми на обучение)
2. Математика;
3. Физика;
4. География. (за специалност Икономика на транспорта)

Конкурсен тест 16.04.2016 г.

Конкурсен тест 11.06.2016 г.
Конкурсен тест 05.07.2016 г.

Информация

 • Кандидатстудентски документи се приемат от 11.01.2016 г. всеки работен ден от 08:30 ч. до 15:45 ч. в Ректората на ВТУ, ет. 1, централно фоайе.

 • Адрес: 1574 София, ул. „Гео Милев” 158

 • За повече информация: тел. 02 9709 286 и 02 9709 230

 • Кандидатстудентската такса е в размер на 30 лв. и може да се плати в касата на университета или по банков път:

  Висше транспортно училище „Тодор Каблешков”
  БНБ ЦУ
  IBAN: BG48BNBG96613100128201
  BIC: BNBGBGSD
  Основание за плащане: кандидатстудентска такса на (трите имена, ЕГН)