ECDL START е начален сертификат, който се издава на кандидат, успешно издържал най-малко три от седемте ECDL теста по съответните модули, с изключение на Модул 1 - Основи на Информационните технологии.
        * Кандидат, издържал успешно поне един от седемте ECDL теста, който е нансен в Картата му за умения (Skills card), или притежаващ сертификат ECDL START, има право в рамките на три години, считано от датата на полагане на първия ECDL тест, да се яви и на оставащите му ECDL тестове за придобиване на сертификат ECDL CORE.
ECDL CORE е професионален сертификат, който се издава на кандидат, издържал успешно тестовете и по седемте ECDL модула.

ОПИСАНИЕ НА ECDL МОДУЛИТЕ:

      * За да а изтеглете примерни тестове за някой от ECDL модулите, кликнете върху линка на съответния модул в списъка по-горе.

Днес, почти две години след приобщаването си към голямото семейство на ECDL, на територията на Република България вече има лицензирани и функционират общо 25 ECDL тестови центъра.