Като логично следствие от европейската интеграция на България през месец януари 2007 година, разпространението на проекта ECDL и утвърждаването на ECDL сертификатите като стандарт за компютърни умения и у нас, придобиват все по-голямо значение за страната ни и за перспективите на нейните граждани.

След успешното стартиране на ЕCDL през месец април 2006 година в България, ВСЕКИ ГРАЖДАНИН има възможността да придобие ECDL сертификат, чрез който да удостовери по безспорен начин нивото на своите компютърни умения при кандидатстване за работа, както в държавната и общинска администрация, така и в частния бизнес у нас и в чужбина – в Европа и извън нея.

КАКВО УДОСТОЯВЕРЯВА ECDL/ICDL?

ECDL/ICDL е за ВСЕКИ, който желае да удостовери със сертификат своите компютърни умения според единен международен стандарт.

Този сертификат дава  значително предимство на хората, търсещи работа, както в държавите от Европейския съюз, така и в други страни извън него, поради факта, че там ECDL/ICDL е възприет като един от задължителните документи, изисквани от работодателите при кандидатстване за повечето длъжности.

КОИ СА ECDL СЕРТИФИКАТИТЕ, КОИТО СЕ ИЗДАВАТ В БЪЛГАРИЯ?

Засега в България се издават два вида ECDL сертификата: ECDL START и ECDL CORE. Това са първите и най-разпространени варианти за сертификация на Фондация ECDL – F, гр. Дъблин, Ирландия.

Обособени са следните седем модула, въз основа на които се проверяват знанията и уменията на кандидатите и се издават сертификатите ECDL START и ECDL CORE: