КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ECDL?

През 1997 година с подкрепата на Европейското компютърно общество (CEPIS), се създава Фондация ECDL – F, със седалище - гр. Дъблин, Ирландия. Оттогава и до днес, проектът ECDL (ЕUROPEAN Computer Driving Licence) безспорно е най - разпространеният измерител на компютърни умения в Европа и в света. Той е преведен на 38 езика и вече десет години се ползва в над 140 страни. Десетки милиони са положените ECDL тестове в над 25 000 сертифицирани ECDL тестови центрове. Има издадени над 6 000 000 различни сертификата.

Само преди няколко месеца, в базата данни на Фондация ЕCDL – F, гр. Дъблин, Ирландия бе регистриран и кандидатът, закупил  7 000 000 – та карта за умения /Skills card/.
Европейският сертификат за компютърни умения – ECDL, отдавна е получил официалната подкрепа на Европейския съюз, а от няколко години насам, с бързи темпове се налага като стандарт и в страни, извън границите на нашия континент - ICDL (International Computer Driving Licence), осигурявайки по този начин мобилност в целия свят.

Благодарение на своята универсалност и достъпност, както и на добрите резултати, даващи ясна представа за нивото на компютърни умения, активно се прилага и утвърждава като стандарт за квалификация в различни държавни организации,  международни компании, в много учебни заведения, в банки и финансови институции и др.

Множество държавни и частни фирми в областта на IT технологиите и на редица други сектори по света, възприемат ECDL/ICDL, превръщайки го в задължителен при приемането на нови служители, а резултатите от тестовете на персонала - в една от определящите го трудови характеристики.

Все повече нараства броя и на ежедневните ползватели на персонални компютри, които са се възползвали от предимствата на различните ECDL/ICDL сертификати.