ФОНД "СОЦИАЛНО-БИТОВО И КУЛТУРНО ОБСЛУЖВАНЕ (СБКО)"

 

Правилник за използване на средствата за социално-битово и културно обслужване(СБКО) 
( 40Kb) /в сила от м.май 2006г./

 

ПРОТОКОЛИ

от заседания на комисията на СБКО

Заседания Дневен ред
Протокол 1 / 24.03.2009г.
( 56 Kb)
 1. Избор на Председател на Комисията по СБКО.

 2. Разглеждане на постъпила молба.

 3. Разпределение на фонд „Социално битово и културно  осигуряване” за 2009 г.

 4. Обсъждане на предложение за отпускане на средства  по т.3.2. по случай 8 март – международен ден на  жената.

 5. Разни.

         Протокол 2 / 21.05.2009г.      
  ( 819KB)
 1. Разпределение на средства от фонд „СБКО” за посрещане на 24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.
 2. Разглеждане на постъпили молби към фонд СБКО.
 3. Разглеждане на постъпили молби за ползване на УВБ-Равда за смени от 1-ва до 3-та за лято 2009 г.
 4. Разни.
Протокол 3 /24.06.2009г. ( 758KB)
 1. Разглеждане на постъпили молби за ползване на УВБ-Равда за смени от IV-та до XI-та за лято 2009г.
 2. Разглеждане на постъпили молби към фонд СБКО.
Протокол 4 /13.10.2009г.( 450 KB)
 1. Разглеждане на постъпили молби към фонд СБКО.
 1. Разглеждане на наличните средства от фонд „СБКО” и разпределението им за Коледните и новогодишните празници.
 2. Решение на комисията по „СБКО” за насрочване на Общо събрание на служителите на ВТУ „Т. Каблешков”.

АРХИВ на СБКО

 

 

ПРОТОКОЛИ

от заседания на Общото събрание на ВТУ "Тодор Каблешков"

Заседания 2009 г. Дневен ред

Протокол от ....01.2009 г. ( 50Kb)