Музей ВТУ

 ВТУ "Тодор Каблешков"

Осигуряването на документи и материали за музея е дело не само на командването и академичния състав на училището, но и на неговите бивши преподаватели и възпитаници. Те предоставят снимки, вещи и написват спомени, които подпомагат създадените комисии при реализирането на експозиционния план. Значим принос в събирателската дейност имат полк. Иван Паунов и подп. Трайчо Лазаров, но като цяло идеята за музея се осъществява благодарение на ентусиазма и подкрепата на ген. доц. Григор Жотев, който ръководи институцията от 1970 г. до 1989 г.

» Напред