BG FR US
КОМПЛЕКС ВТУ
 ВТУ "Тодор Каблешков"

Тържествено освещаване на знаме

На 31 януари 2013 г. тържествено бе осветено и връчено бойното знаме на Клуба на офицерите и сержантите от запаса и резерва към Войските на Министерството на транспорта и ВТУ „Тодор Каблешков”. Знамето носи името на о.з. генерал-майор Георги Каракехайов. В ритуала взеха участие ректорът на ВТУ „Тодор Каблешков” проф. дтн инж.-мат. Петър Колев, представител на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва, председателя на клуба о.з. полковник Кирил Парапанов и членове на клуба.