BG FR US
 маг.инж.Теодора Младенова Иванова

маг.инж.Теодора Младенова Иванова

Документ
 Публикувано в сайта на:
 19.05.2016 г.
 19.05.2016 г.
 02.06.2016 г.
Рецензии на Научното жури:
 
 20.06.2016 г.
 20.06.2016 г.
Становища на Научното жури:
 
 20.06.2016 г.
 20.06.2016 г.
 20.06.2016 г.

Дата, час и място на публична защита:

 

12.07.2016 г. от 11.00 ч.
в зала 5103 на ВТУ "Тодор Каблешков"

  20.06.2016 г.
 14.07.2016

« Назад