BG FR US
 доц.д-р инж.Мариян Николов Мутафчиев

доц. д-р инж. Мариан Николов Мутафчиев

Документ
 Публикувано в сайта на:
  19.10.2016
  19.10.2016
 
  24.10.2016
Рецензии на Научното жури:
 
 13.01.2017
 13.01.2017
 
 13.01.2017
Становища на Научното жури:
 
 13.01.2017
 13.01.2017
 13.01.2017
 13.01.2017
Дата, час и място на публична защита:
 
23.02.2017 г. от 14.00 ч. в зала 5103 на ВТУ "Тодор Каблешков"
 
 28.02.2017 г.

« Назад