BG FR US
 ВТУ "Тодор Каблешков"

Университетска лаборатория за активно обучение

Лаборатория по механика

За информация и контакти-катедра:"МЕХАНИКА", проф. д-р. инж.В.Недев, тел.: 9709-484, e-mail: valnedev@vtu.bg

Теоретична механика и съпромат

Теоретична механика и съпромат Тук са изградени девет уникални лабораторни уредби, даващи възможност да се определят:
- масови инерционни моменти на тела с различна форма;
- земно ускорение с универсално махало;
- коефициент на триене при търкаляне с наклонено махало;
- кинетичен момент на жироскоп;
- собствена честота на малките свободни трептения на механична система;
- скоростта на изтрелване на снаряд с балистично кръгово махало.
За информация и контакти-катедра: "МЕХАНИКА", проф. д-р. инж.В.Недев, тел.: 9709-484, e-mail: valnedev@vtu.bg

Назад