BG FR US
 ВТУ "Тодор Каблешков"

ИЗДАНИЯ 2012г.

Справочник за кандидат-студенти 2012 Й. Тотев, Ю. Тотев “Тунели” В. Николов “Тяга на влаковете”-Ръководство за упражнения и курсово проектиране Майа Иванова “Ръководство за курсово проектиране по гари и гарови съоръжения”
В. Спасов, Кр.Кръстанов “Ръководство за лаб. упражнения по "инженерна логистика-ПТМПС" E. Иванов, Е. Димитрова “Автоматично регулиране движението на влакове" Н. Николов “Стопанско управление" Ст. Костова “Ръководство за упражнения по "Земна механика"
И. Коларов, И.Щъркалев “Ръководство за курсово проектиране по "Основи на конструирането"

 

« Назад