BG FR US
 ВТУ "Тодор Каблешков"

ИЗДАНИЯ 2011г.

И.Миленов,С.Давидов, Ч.Джамбазки, Ръководство за лаб.упражнения по ел. машини Т.Ружеков, Цв. Пенчев, Е.Димитров “Теория и конструиране на железопътна техника” Г.Чернева “Теоретична електротехника” 1 част М.Мутафчев “Ръководство за курсово проектиране на двигатели с вътрешно горене”
Д.Тодорова Практическо ръководство “Изготвяне на бизнес план” Н. Тончев "Производствени технологии” Хр. Бояджиев "Технология на земните работи в транспортното строителство” Хр. Бояджиев "Оценка на съответствие при проектиране и изпълнение на стоманобетонни конструкции”
П. Цветков, Ръководство за курсово и дипломно проектиране по “Автомобилна техника - 1 част” Р. Вълков, “Безопасност на труда в строителството” В. Къдрев, А. Гушев, “Комутационна и мултиплексна техника”

 

« Назад