BG FR US
 ВТУ "Тодор Каблешков"

ИЗДАНИЯ 2010г.

Б.Бенчев, "Автомобилна техника", 2-ра част Г.Чернева,“Ръководство за упражнения по информационни системи в енергетиката” Н.Неделчев, Хр.Христов, “Комуникационна и осигурителна техника” Е.Железов, Д.Василев, Д.Тодорова, С.Ананиев, Ю.Варадинова “Превоз на опасни товари със сухоземен транспорт”
Д. Йосифова “Методическо ръководство по управленско счетоводство” Д. Патьов, И.Андонов “Теория на механизмите и машините” Н. Стойчева, Г.Чернева “Ръководство за лаб. упр. по компютърно моделиране и симулация на КОТ” Е. Железов, Д.Тодорова “Ръководство по ценообразуване на тр.услуга”
Е. Горанов, Е.Димитрова “Системи за дистанционен контрол и управление в транспорта” Н. Тончев “Материалознание и технология на материалите”

 

« Назад