BG FR US
 ВТУ "Тодор Каблешков"

ИЗДАНИЯ 2008 г.

Справочник кандидат - студенти Учебник "Химия", Й.Петков, Г.Замфирова Ръководство за лабораторни упражнения по "Товарно-разтоварна техника", В.Спасов, П.Петров, Ек.Кирчева Учебник "Теоретична механика", Д.Василев, А.Иванов
Учебник "Проектиране и строителство на пътища", В.Николов Учебник "Якост и дълготрайност на автомобилна и железопътна техника", Цв.Пенчев, Д.Атмаджова Учебник "Безопасност и здраве при работа в транспорта", Б.Галев, Д.Димиторв, Хаджиев, Н.Георгиев Диск "Курсови задачи по приложна механика", И.Андонов, В.Борисова
Диск "Курсови задачи по теоретична механика", В.Недев, В.Борисова, А.Манолова Диск "Курсови задачи по съпротивление на материалите", В.Недев, Г. Славов, А.Манолова Учебник "Управление на качеството", Д.Василев Учебник "Електрически централизации", Н.Неделчев, Хр.Христов
Ръководство по "Химия", Й.Петков, Г.Замфирова, Р.Горгорова Учебник "Икономика" 1 част, М.Ночева, М. Славоева Учебник "Икономика" 2 част, М.Ночева Учебник "Търговска политика в транспорта", Б.Галев
   
Учебник "Енергийна ефективност на сградите, техните системи и инсталации", Ал.Димитров Учебник "Взаимодействие между железния път и подвижния състав, Д.Василев    

 

« Назад