BG FR US
 маг.инж.Илка Радославова Стефанова

маг. инж. Илка Радославова Стефанова

Документ
 Публикувано в сайта на:
 06.06.2016 г.
 06.06.2016 г.
 17.06.2016 г.
Рецензии на Научното жури:
 
 15.07.2016 г.
 15.07.2016 г.
Становища на Научното жури:
 
 15.07.2016 г.
 15.07.2016 г.
 15.07.2016 г.

Дата, час и място на публична защита:

 

27.09.2016 г. от 11.00 ч.
в зала 5103 на ВТУ "Тодор Каблешков"

  01.09.2016 г.
 30.09.2016 г.

« Назад