BG FR US
 Иван Васков Петков

Иван Васков Петков

Документ
 Публикувано в сайта на:
 16.06.2016 г.
 16.06.2016 г.
 21.06.2016 г.
Рецензии на Научното жури:
 
 11.07.2016 г.
 11.07.2016 г.
Становища на Научното жури:
 
 11.07.2016 г.
 11.07.2016 г.
 11.07.2016 г.

Дата, час и място на публична защита:

 

10.08.2016 г. от 11.00 ч.
в зала 5103 на ВТУ "Тодор Каблешков"

  11.07.2016 г.
 10.08.2016 г.

« Назад