BG FR US
 Главен асистент

Главен асистент: 5.3. "Комуникационна и компютърна техника" ас. д-р инж. Илка Радославова Стефанова