BG FR US
 доц. д-р инж. Галина Иванова Замфирова

проф. д-р Галина Петкова Чернева

Документ
 Публикувано в сайта на:
  10.03.2016
  18.03.2016
 18.03.2016
Рецензии на Научното жури:
 
 10.05.2016
 10.05.2016
 10.05.2016
Становища на Научното жури:
 
 10.05.2016
 10.05.2016
 10.05.2016
 10.05.2016
Дата, час и място на публична защита:
 
01.06.2016 г. от 11.00 ч. в зала 5103 на ВТУ "Тодор Каблешков"
 
 03.06.2016 г.

« Назад