BG FR US
 маг.инж.Галин Иванов Банков

маг. инж. Галин Иванов Банков

Документ
 Публикувано в сайта на:
 14.06.2016 г.
 14.06.2016 г.
 21.06.2016 г.
Рецензии на Научното жури:
 
 01.08.2016 г.
 01.08.2016 г.
Становища на Научното жури:
 
 01.08.2016 г.
 01.08.2016 г.
 01.08.2016 г.
Дата, час и място на публична защита:
 
20.09.2016 г. от 14.30 ч. 
в зала 5103 на ВТУ "Тодор Каблешков"
 01.08.2016 г.
 27.09.2016

« Назад