BG FR US
 ВТУ "Тодор Каблешков"

АРХИВ 2011 г.: Процедури за заемане на академична длъжност

АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ "ПРОФЕСОР"

 1. По научна специалност:
  • Област на висше образование 5. "Технически науки"
  • Професионално направление 5.3 "Комуникационна и компютърна техника"
  • (Теоретични основи на комуникационната техника)
 2. Kандидат: Доц. дтн инж. Антонио Владимиров Андонов
***
 1. По научна специалност:
  • Област на висше образование 5. "Технически науки"
  • Професионално направление 5.5 "Транспорт, корабоплаване и авиация"
  • (Транспортни системи и транспортни технологии)
 2. Kандидат: Доц. д-р инж. Тошо Трифонов Качаунов

 

АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ "ДОЦЕНТ"

 1. По научна специалност:
  • Област на висше образование 5. "Технически науки"
  • Професионално направление 5.7 "Архитектура, строителство и геодезия"
  • Организация и управление на производството (строителството)
 2. Kандидат: д-р Мира Димитрова Зафирова
***
 1. По научна специалност:
  • Област на висше образование 5. "Технически науки"
  • Професионално направление 5.7 "Архитектура, строителство и геодезия"
  • Проектиране, строителство и поддържане на железни пътища и съоръжения
 2. Kандидат: д-р Николай Янев Янев
***
 1. По научна специалност:
  • Област на висше образование 3. "Социални, стопански и правни науки"
  • Професионално направление 3.8 "Икономика"
  • (Икономика и управление на транспорта)
 2. Kандидат: гл.ас. д-р Даниела Димитрова Тодорова
***
 1. По научна специалност:
  • Област на висше образование 3. "Социални, стопански и правни науки"
  • Професионално направление 3.8 "Икономика"
  • (Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност)
 2. Kандидат: гл.ас. д-р Десислава Владимирова Йосифова

 

АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ "ГЛАВЕН АСИСТЕНТ"

 1. По научна специалност:
  • Област на висше образование 5. "Технически науки"
  • Професионално направление 5.1 "Машинно инженерство"
  • (Подвижен железопътен състав и теглителна сила на влаковете)
 2. Kандидат: д-р Васко Райчов Николов
***
 1. По научна специалност:
  • Област на висше образование 5. "Технически науки"
  • Професионално направление 5.1 "Машинно инженерство"
  • (Приложна механика)
 2. Kандидат: д-р Владимир Илиев Бояджиев

 

АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ "АСИСТЕНТ"

 1. По научна специалност:
  • Област на висше образование 3. "Социални, стопански и правни науки"
  • Професионално направление 3.8 "Икономика"
  • (Мениджмънт на енергийното стопанство)
 2. Kандидат:д-р Васко Ананиев Василев

 

« Назад